24-7HOOGEVEEN

de Parttime School

Ervaar jij een roeping om te dienen op gebied van Worship of Ministry in jouw lokale kerk?
We geloven dat God ons geschapen heeft met unieke gaven en talenten om Zijn Koninkrijk op aarde te bouwen. Daarom bieden wij een tweetal trajecten aan waarin we je helpen je bediening te ontdekken en/of verder te ontwikkelen.
Het ‘Worship traject’ is gericht op je bediening van aanbidding en het ‘Ministry traject’ is gericht op je roeping.

We hebben vrijdag 7 juni 2024 van 19:00 tot 21:00 een info avond voor het seizoen 2024/2025. Dertig lesdagen vanaf vrijdag 6 september 2024 van 15.00 – 21.00 uur, Montgomerystraat 14 in Hoogeveen.

Zie voor meer informatie onze website of klik hier voor aanmelden: