Welkom

Het is ons verlangen om verbinding te zoeken met de verschillende gemeenten in Hoogeveen.
Verbinding zoeken in aanbidding, gebed en evenementen. Ons doel daarbij is in eenheid de inwoners van Hoogeveen en omgeving
dichter bij het Vaderhart van God te brengen.

In samenwerking met verschillende gemeenten in Hoogeveen organiseren we diverse activiteiten.

Vanaf eind september organiseren we interkerkelijke diensten in het Activum in Hoogeveen onder de naam Unity0528. Daar hebben we de mogelijkheid om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en toch samen God te ontmoeten. Klik hier voor het reserveren van kaartjes en het inschrijven om mee te helpen als vrijwilliger.

Zo hebben we de organisatie van de Alpha-avonden overgenomen van Femmy van Peursum, die zich 20 jaar heeft ingezet voor Alpha. We zijn haar heel dankbaar voor al haar tijd en energie die ze erin heeft gestoken. Wij willen Alpha met dezelfde zorg en aandacht voortzetten als Femmy, al zullen er ook veranderingen plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie.

In september gaan we weer van start met de Worship Central cursus, waarbij we met elkaar op zoek gaan naar een leven van aanbidding. Klik hier voor meer informatie

Elke tweede vrijdag van de maand is er een interkerkelijke bidstond, waar iedereen welkom is. De avond bestaat uit ontmoeten, samen zingen en bidden voor Hoogeveen en omgeving. Klik hier voor meer informatie.

Worship Hoogeveen is een platform voor muzikanten uit verschillende kerken, die 4/5 keer per jaar samen komen om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen muziek te maken. Ben je muzikant, of heb je iets met muziek/techniek/dans klik hier dan voor meer informatie.

Voor onze jongeren organiseren we 5 MOVE! meetings per jaar. Deze vinden plaats in MFC de Magneet, te Hoogeveen. Klik hier voor meer informatie.

Voor kerstavond staat de kerstnachtdienst in de Tamboer op het programma. Klik hier voor meer informatie.

In samenwerking met verschillende organisatie uit Hoogeveen maken we een feest van aanbidding in de Tamboer. Deze zal in mei plaatsvinden.

Op onze agenda en Facebookpagina kunt u onze activiteiten volgen.

Ons hart gaat uit naar een leven in aanbidding en onze broers en zussen hierover te vertellen en onderwijzen.


Jesaja 55:6:

Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.

Contact