De Terugkeer

In de week van 18-28 september is er een werelwijde bidden en vasten week afgekondigd met als thema the Return. De terugkeer naar God.

2020 is een roerig jaar geworden. Zo’n beetje alle landen ter wereld zijn op hun grondvesten ‘geschud’ door een viruspandemie en de effecten daarvan. Wie had vorig jaar kunnen voorzien dat meer dan 3 miljard mensen in hun huizen opgesloten zouden worden? Oude profetieen zijn letterlijk vervuld, toen na droogte en bosbranden in Australie, enorme zwermen sprinkhanen in het Midden Oosten en Afrika, nu de ‘pest’ rondgaat in de vorm van het coronavirus. Het ‘schudden’ heeft velen tot bezinning gebracht. God heeft deze tijd gebruikt om ons de stilte in te leiden en tot inkeer te brengen. Zeker in het westen, waar we zo gewend zijn geraakt aan onze maakbare, welvarende samenleving waar we alles zo netjes onder controle denken te hebben: we worden wakker geschud. Met één doel: om terug te keren naar God.

Jonathan Cahn, Kevin Jessip en anderen hebben de oproep verstaan en zijn een initiatief gestart in de Verenigde Staten om een dag (26 september a.s.) en de 10 omliggende dagen, apart te zetten voor gebed, berouw, bekering en opwekking. Met de nadrukkelijke wens om deze ‘window of opportunity’ voor Amerika niet voorbij te laten gaan, zodat het land terugkeert naar haar Schepper en ware bron van het leven. Het zou wel eens de laatste kans kunnen zijn, alvorens zwaardere oordelen de wereld treffen.

Een aantal (gebeds)leiders in Nederland heeft de handschoen opgepakt om het initiatief ook in ons land gestalte te geven. Want ook Nederland heeft Jezus nodig! Nederland: keer terug naar God.

In deze periode kunnen we samen komen in de Montgomerystraat 14, te Hoogeveen. We zullen de leidraad van de gebedskalender volgen die de Terugkeer (https://de-terugkeer.nl/materialen/)aangeeft. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om mee te doen met het online bidden en vasten van Herman Boon(https://biddenenvasten.nl/home-2/).
Schema van samenkomst:
19/20/23/24/25/26 september om 19.30, Montgomerystraat 14, Hoogeveen
22 september om 19.30 uur, VBG de Brug, Hoogeveen
26 september ook van 8.00-10.00 in de Evangelische Gemeente, Brinkstraat, Hoogeveen.
27 september om 15.00 uur, Unity0528, Sporthal Activum, Hoogeveen

Voor meer info neem gerust contact op.