Jesaja 55:6:

Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.

Contact