Kerstnachtdienst

24 december 2019 gaan we met verschillende kerken uit Hoogeveen kerst vieren in de Tamboer.
Samen in eenheid optrekken voor onze Koning Jezus!
De eerste dienst zal een gezinsdienst zijn en starten om 19.30 uur en de tweede dienst is voor iedereen en start om 22.00 uur.

Kaartjes kunt u reserveren op: https://detamboer.nl/voorstellingen/kerstnachtdienst-2019.

Jesaja 55:6:

Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.

Contact