Kerstnachtdienst

Op 24 december 2019 hebben we met verschillende kerken uit Hoogeveen weer kerst gevierd in de Tamboer.
Samen in eenheid optrekken voor onze Koning Jezus!

Van deze diensten is een compilatie gemaakt die u hier kunt zien


.

Jesaja 55:6:

Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.

Contact