Worship Central

9 September starten we met de Worship Central Cursus een keer per 14 dagen.
Dit is een verdiepende cursus van 7 avonden rondom aanbidding.
Wat is aanbidding eigenlijk en wat betekent het voor jou?
De avonden staan in het teken van elkaar ontmoeten, muziek maken met elkaar en leren met en van elkaar.
De cursusdata: 9, 23 september, 7, 28 oktober, 11, 25 november en 9 december.
Aanmelden kan via onderstaand mailadres of link.