Aanbidding

De kracht van aanbidding en muziek is groot. Johannes 4 vers 23 zegt: Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen,
dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden.

God zoekt ware aanbidders! God heeft ons gemaakt om te aanbidden!
Wij zijn uit Hem ontstaan. Muziek en zingen zijn prachtige middelen om God te aanbidden.

Wij hebben het verlangen om aanbiddingsleiders, mensen die in muziekteams dienen te trainen en onderwijs aan te bieden rondom aanbidding.
Daarnaast willen wij kerken graag helpen om, middels discipelschap, jonge mensen op te leiden tot aanbiddingsleider of
muzikant in een muziekteam van de kerk.  

Wil je hier meer informatie over neem dan contact met ons op.

Op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER.
Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’
vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel. 2 Kronieken 5:13-14

Jesaja 55:6:

Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.

Contact